Expo Nutshuis geopend!

By No tags Permalink 1

Gistermiddag is de expositie Too Busy Being Awesome geopend in Het Nutshuis in Den Haag. Heel spannend natuurlijk om iets wat al die tijd alleen maar in mijn hoofd zat en in de computer opeens te laten zien. Heel leuk dat er zoveel mensen bij wilden zijn. Dat maakte het uiteindelijk vooral een gezellige middag!

Prof. Annelies Moors (UvA) vertelde over de diverse wetsvoorstellen die er zijn geweest om de niqaab te verbieden, waarvan de recentste momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Annelies deed ook onderzoek naar de gezichtssluier (pdf), waaruit bleek dat de belangrijkste argumenten voor een verbod (vermeende onderdrukking van de vrouw, veiligheidsrisicio’s en belemmering in de communicatie) niet deugen.

Karima Rahmani van de werkgroep Blijf van mijn niqaab af werd geïnterviewd door Mirjam Zweers van Het Nutshuis: niet alleen over het verbod, maar ook over haar keuze om de niqaab te dragen: “Je hoeft de vorm van mijn jukbeenderen niet te zien om een goed gesprek met mij te kunnen voeren.”

Zelf mocht ik ook vertellen hoe blij ik was dat er zoveel mensen waren. Er waren zoveel bekenden die mij op allerlei manieren hebben geholpen: model staan, mij te woord staan, teksten meelezen, teksten vertalen, foto’s beoordelen, morele ondersteuning. Ik voel me gezegend met zulke mensen om me heen!

En ik ben ook zo ontzettend blij dat een mooie plek als Het Nutshuis de foto’s wilde laten zien. Het is een mooi, monumentaal pand in Den Haag waar ontzettend veel interessante dingen gebeuren: lezingen, filmavonden, debatten. En natuurlijk veel fotografie. Ik heb er al menig expositie gezien van collega-fotografen: altijd documentair. mooi en maatschappelijk relevant!

Tot slot vertelde ik natuurlijk hoe belangrijk ik het vind dat er een blijvend document komt van het boek over dit onderwerp, en dat ik daarvoor aan het crowdfunden ben bij Voor de Kunst.

Ook heel gaaf was de installatieperformance Tele_Trust. Daarvoor ontwierp kunstenaarsduo Lancel/Maat een interactieve ‘DataSluier’. Daardoor kon iedereen eens een niqaab-achtig gewaad proberen.

Een fotoverslag:

(foto’s: Vivian Keulards, Jorine van Nifterik, Margot Limburg en mezelf)

Iedereen die er was: ontzettend bedankt voor jullie komst. De expositie is te zien tot 8 juni en de hele tentoonstellingsperiode kun je mijn boek bij Voor de Kunst steunen.

~Saskia ~

Comments are closed.